Skip to main content

Kutzner+Weber

Made in Germany op zijn best - meer dan 13 jaar ervaring in topkwaliteit fijnstof afscheiding.

Airjekt topkwaliteit fijnstof afscheiding

Het percentage fijnstof dat door de Airjekt wordt afgezet op de schoorsteenwand hangt af van de lengte van de schoorsteen na de fijnstofafscheider, zoals te zien is op deze grafiek. Dat is ook logisch natuurlijk, gezien naarmate het aantal stofdeeltjes in de rookgassen kleiner wordt, de kans dat ze zich afzetten op de schoorsteenwand ook kleiner wordt.

In de grafiek is duidelijk te zien hoe de eerste meter rookkanaal reeds ongeveer 50% van de stofdeeltjes kan vangen. De volgende anderhalve meter rookkanaal verhoogt de afscheidingsgraad dan met 25 % tot 75 %. Om dan nog eens 15% extra afzetting te bekomen tot een totale afscheidingsgraad van 90 % is 2,5 meter extra rookkanaal nodig.

Een andere factor die de afscheidingsgraad sterk beïnvloedt is het vermogen van het toestel. Hoe meer brandstof er verbrand wordt, hoe meer fijnstof en hoe meer rookgassen, dus hoe meer er van de fijnstofafscheider geeist wordt. Het hier geteste toestel heeft een vermogen van maar liefst 50 kW, terwijl in doorsnee haarden en kachels eerder vermogens vertonen van 5 tot 10 kW. Bij dergelijke toestellen met lager vermogen zal een hoge afscheidingsgraad dus nog veel sneller bereikt worden.

Tenslotte is ook de kwaliteit van de verbranding van groot belang voor de afscheidingsgraad. Bij een slechte verbranding is de fijnstofconcentratie bijzonder hoog en wordt er opnieuw meer van de fijnstofafscheider verlangt. Geregeld onderhoud is in dit geval noodzakelijk, waarbij zowel sterke roetafzetting op de elektrode dient verwijderd te worden, alsook het roet in het rookkanaal zelf. Wordt de reiniging nagelaten, dan zal het rookkanaal door deze roetafzetting vernauwen, wat een goede schoorsteentrek en dus een goed verbranding in de weg staat. De gebruiker wordt door een oranje licht op de stuureenheid gewezen op de nood aan reiniging. Voorzie ook steeds een reinigingsluik bij inbouw.

Omgekeerd kan de gebruiker rekenen op een fijnstofvrije verbranding indien :

  • Er gekozen werd voor een moderne kachel of haard, die onder meer voldoende luchtdicht is om een goede verbranding toe te staan.
  • Het hout goed droog is, zeker met een vochtigheidsgraad beneden de 20% en zelfs liefst minder dan 15%. Houtpellets zijn in principe nog droger.
  • Het vuur langs boven aangemaakt wordt volgens de zogenaamde topfire methode.
  • Het vuur goed geregeld wordt zodat er steeds voldoende zuurstof aanwezig is.

In dit geval is bij een schoorsteenlengte van 4 à 5 meter na de fijnstofafscheider, wat veelal voorkomt, zeker meer dan 90% fijnstofafscheiding mogelijk, tot wel 98%. Dat betekent dan concreet dat de hoeveelheid fijnstof die nog in de atmosfeer terecht komt beneden de detectiegrenzen valt van de officiële laboratoria.

Ook interessant …

Stel uw vraag aan onze vakmensen

We antwoorden zo snel mogelijk, normaal binnen 1 werkdag.