Skip to main content

De wereld van Tulikivi

Een paar uur stoken voor 24 uur heerlijke stralingswarmte, dat is pas moderne houtverwarming.

De enige houtkachel met het VIBE Label

Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE) is een informatie- en vormingspunt rond bio-ecologisch bouwen en wonen in Vlaanderen.

VIBE vzw fungeert eveneens als koepel en discussieforum voor organisaties, beleidsmakers, bedrijven en particulieren die met de problematiek van 'duurzaam bouwen' begaan zijn. VIBE opereert onder de koepel van de Bond Beter Leefmilieu, waar het een actief lid van is, gespecialiseerd in het onderwerp bouwen.

In 2006 werden de basiscriteria ontwikkeld waaraan kachels moeten voldoen om het VIBE label te kunnen dragen. Naast normen voor rendement en uitstoot mogen geen aparte kanalen voorzien zijn voor de opwarming van kamerlucht, zodat een maximaal percentage stralingswarmte gewaarborgd is voor een gezond binnenhuisklimaat. Er mogen ook geen zware metalen of andere potentieel mens- of milieugevaarlijke stoffen in het toestel verwerkt zijn.

Stel uw vraag aan onze vakmensen

We antwoorden zo snel mogelijk, normaal binnen 1 werkdag.